ภาพกิจกรรมโรงเรียนบ้านแสรออ ...
เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เขวาสินรินทร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จังหวัดสุรินทร์

พิธีมอบเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน และวันสปอร์ตเดย์ ปีการศึกษา 2556 ...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 ..
กิจกรรมวันผูกแขนและแสดงความยินดีกับคุณครูวณิช ที่กลับจากโรงพยาบาลแล้ว ด้วยความปลอดภัย ..
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ รร.บ้านแสรออ เมื่อ 10 กพ.56 ..
กิจกรรมวันเลี้ยงส่งคุณครุดารุณี ประพันธ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครู รร.อนุบาลสุรินทร์ ..
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านแสรออ ปี 2556 ..
การจัดกิจกรรมงานสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2556 ..
การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 ณ พิพิทธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ศูนย์ไบเทค ชั้น ป.4-6 ..
การจัดกิจกรรมถวายพระพร ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช ปี ๒๕๕๕ ..
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2555 ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2555 ..
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2555 คุณครูจากสารพัดช่างสุรินทร์ ..
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อยก 0-net ปีการศึกษา 2555 ..
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2555 ..
ชมรมรถเก่าปราสาททอง ( MC ปราสาททอง ) มอบทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน ..
กิจกรรมวันเลี้ยงส่ง คุณนภาพร สิทธิ์เสือ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษาแห่งใหม่ ..
กิจกรรมพิธีมอบรางวัลนักกีฬา และ sport day นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ เมื่อ 31 สิงหาคม 2555 ..
กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ เมื่อ 30 สิงหาคม 2555 ..
กิจกรรมการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านแสรออ เมื่อ 12-14 มิถุนายน 2555 ..
กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ เมื่อ 15 มิถุนายน 2555 ..
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ..
กิจกรรมคณะผู้ตรวจราชการ จาก สพฐ. ตรวจโรงเรียนการใช้ ICT ตัวแทนสถานศึกษา สพป.สร.1 ..
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ รร.แสรออ ร่วมกับ รร.ตำบลปราสาทณ ค่ายจิระนนท์ เมื่อ 19-20มค. 55 ..
กิจกรรมการจัดงานวันครู ระดับเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ 16 มกราคม 2555 ณ หอประชุม รร.อนุบาลเขวาฯ ..
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแสรออ 13 มกราคม 2555 ..
กิจกรรมการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 25 - 26 สค. 54 ณ วัดป่าไตรวิเวก ..
กิจกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอเขวาสินรินทร์ ..( คลิกชมคลิปวีดีโอ)
กิจกรรมการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนระดับประถมศึกษา ณ เขาพนมรุ้ง จ. บุรีรัมย์ ..
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ ( พิธีปิด ) ปีการศึกษา 2554 ..
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ ( พิธีเปิด ) ปีการศึกษา 2554 ..
ประมวลภาพกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก สมศ. รอบสาม ..( คลิกชมภาพนำเสนอ )
ผลงานการประดิษฐ์ดอกไม้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนักเรียนกลุ่มสนใจ ( คลิกชมภาพนำเสนอ )
นักเรียนมัธยมศึกษา เดินทางไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว 11-12 พ.ย.53 ..
นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ รำถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมฯ ณ อบต. ปราสาททอง ( คลิกชมวีดีโอ )
นายขุนชิต ละราคี รอง ผอ.รร. เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ 12 พ.ย.53 ..
ผู้บริหารโรงเรียนบรรยายพิเศษและเป็นประธานเปิด อบรมการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น กับผู้นำตำบลปราสาททอง ..
กิจกรรมวันแซนโดนตา ณ หอประชุมโรงเรียน และ การแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยาฐานะ ..
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ ( พิธีเปิด ) ปีการศึกษา 2553 ..
ผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายฯ เขวาฯ ประชุมตามโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย ณ อาคารรัฐสภา ..
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ สวนสัตว์โคราช นักเรียนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2553 ..
กิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ แด่ข้าราชการครู เครือข่าย เขวาฯ 17 กันยายน 2553 ..
การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในฝัน รุ่น 1 - 3 ทั่วประเทศ 22-23 สค.53 ..
กิจกรรมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูสุรินทร์ จำกัด 18 กรกฎาคม 2553 ..
กิจกรรมเข้าร่วม อบรมปฏิบัติการ หุ่นยนต์ สพฐ. ณ รร.อนุบาลสุรินทร์ ปีการศึกษา 2553 ..
กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียน รร.บ้านแสรออ ปีการศึกษา 2553 ..
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์วันขอบคุณ ( สายธารา...สู่ความภาคภูมิใจ ) 12 เม.ย.53 ...
กิจกรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมออกรายการ 50/50 ณ ห้องสตูดิโอ ช่อง 3 ...
กิจกรรมการต้อนรับนายอำเภอเขวาสินรินทร์ ( นายเสรี หอมเกษร) ได้รับแต่งตั้งเป็นนายอำเภอเขวาสินรินทร์ ....
กิจกรรมงานเลี้ยงส่งนายอำเภอเขวาสินรินทร์ ( นายรังสฤษดิ์ จิตดี) ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอจอมพระ ....
กิจกรรมทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ศูนย์ศิลปชีพบางไทร,พระราชวังบางอิน นักเรียนช่วงชั้นที 3 .... (ชุดที่ 1)
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม กองลูกเสือ เนตรนารีสามัญ โรงเรียนในตำบลปราสาททอง ...
ประมวลภาพพิธีเปิด กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 " เมืองช้างเกมส์ " ...
กิจกรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ....
กิจกรรมทัศนศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 และอนุบาล ..
การจัดกิจกรรมถวายพระพร 5 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุม รร.แสรออ และหอประชุมอำเภอเขวาสินรินทร์ ..
ภาพกิจกรรมต่างๆ ในงานเทศกาลอำเภอเขวาสินรินทร์ (อภินันทนาการภาพถ่ายจากท่านนายอำเภอ) ...
ภาพการจัดงานเทศกาลประจำปี 2552 อำเภอเขวาสินรินทร์ " นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม " ...
ภาพกิจกรรมการจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครู ระดับเครือข่ายฯ (25 กย.52) ...
ภาพบรรยากาศเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานและร่วมเลี้ยงงานเกษียณ ผู้บริหารฯ ณ ประเทศลาว ....
ภาพบรรยากาศการประชุมสัมมนา ผู้บริหารโรงเรียนในฝันฯ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 26-28 กค.52 ...
กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียน รร.บ้านแสรออ ปีการศึกษา 2552 ...
ภาพบรรยากาศ ห้องสุขา ที่ชนะเลิศการประกวด ระดับประเทศ (วนอุทยานเขาสวาย) ...
บรรยากาศการอบรมเฃิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ ห้องคอมฯ รร. บ้านแสรออ ....
การจัดประกวดสวนสนามและระเบียบแถวลูกเสือ / เนตรนารี ระดับเครือข่ายฯ เขวาฯ ปี 2552 ...
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ ณ รร.แสรออ เมื่อ พ.ค.52 ....
การจัดกิจกรรมอบรมค่ายมหัศจรรย์สานฝันสื่อนสารภาษาอังกฤษ ( ศูนย์ ERIC ) ...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุม รร. บ้านแสรออ ...
การจัดอบรมเข้าค่ายธรรมะ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2552 ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ Web Server โรงเรียนในฝัน ณ จ. อุบลราชธาน...
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ...
การแข่งขันแอโรบิคนักเรียน ประถมศึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ...
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประเมินโรงเรียนบ้านแสรออ ....
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ก่อนจบการศึกษา ณ หัวหิน ...
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุม รร.บ้านแสรออ ...
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ปี 2551 ...( นำเสนอภาพใหญ่ ) ....( Flash slide )
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นักเรียน ปี 2551 ....
กิจกรรมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ...
กิจกรรมการวิ่งธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ถึงวันพ่อ โดย รร.บ้านแสรออ ...( นำเสนอด้วย Flash slide ) ...
กิจกรรมการวิ่งธงเฉลิมพระเกียรติ จากวันแม่ถึงวันพ่อ โดย อบต.ปราสาททอง ....
กิจกรรมวันถวายราชสดุดีลูกเสือ โดยกองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบ้านแสรออ ...
การอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดยอำเภอเขวาสินรินทร์ ณ หอประชุม รร.บ้านตากูก ...
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ระดับเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ ...
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 15 สิงหาคม 2551 ....
กิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สัญจร ณ รร.บ้านบุญโลก ... ( 21 สิงหาคม 25514)
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยใยบัว .... ( สอนโดย..คุณครูกรรณิการ์ สมานรักษ์)
กิจกรรมวันประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 และ 2 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร... ( นำเสนอภาพใหญ่ )..
กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดให้โทษ ...( 26 มิถุนายน 2551) นำเสนอภาพใหญ่ ...
กิจกรรมโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ...(นำเสนอภาพใหญ)่ ....
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2551 ...
กิจกรรมโครงการอบรมการอนุรักษ์วัฒนธรรม เรือมอันเร ...
กิจกรรมพระธรรมฑูต ออกมาเผยแพราศาสนาแก่นักเรียน กรกฎาคม 2551...
กิจกรรมวันไหว้ครู สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ ......... / นำเสนอภาพใหญ
กิจกรรมการประกวดสวนสนามและระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร...
กิจกรรมการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ภาคฤดูร้อน ...
กิจกรรมตำรวจให้ความรู้แก่นักเรียน ช่วงเช้ากิจกรรมหน้าเสาธง .../ นำเสนอภาพใหญ
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านลูกจ้างชั่วคราว....
กิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ...
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2551 ..
กิจกรรมรายงานการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนและพิธีมอบเกียรติบัตร ม.3 ...
กิจกรรมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินโรงเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาความดีฯ ...
กิจกรรมการเยี่ยมนักเรียน ... โดย คุณครูวณิช ลวดเงิน
กิจกรรมแข่งขันกีฬา อบต. ปราสาททอง ... ( เดือน กุมภาพันธ์ 2551 )
กิจกรรมการประเมินโครงการแสรอออ่อนหวาน ...
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ... ( เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 )
กิจกรรมการตรวจนักเรียนของสถานีตำรวจภูธรตากูก....
กิจกรรมการประเมินครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ... ( เดือน มีนาคม 2551)
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียน ... ( ณ รร. บ้านบุญโลก ) ..
กิจกรรมเข้าร่วมงานฉลองผูกพัทธสีมาวัดบ้านตากแดด ...
กิจกรรมการเข้าร่วมงานศพของชุมชน ...
กิจกรรมวันประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ ณ ห้องโสตฯ รร.บ้านแสรออ ....(14 มค.51)
กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ...( 28 ธันวาคม 2550)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งแรกสำหรับผู้บริหารฯ คนใหม่ ..(18 ธันวาคม 2550)
กิจกรรมการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2550 ....(เมื่อ 14 - 26 ตุลาคม 2550)
กิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม 2550 ....(เมื่อ 14 ธันวาคม 2550)
ภาพกิจกรรมผู้บริหารและคณะคร ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ... ( 5 ธันวาคม 2550)
ภาพกิจกรรมผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล (ช่วงเย็น) 5 ธันวามหาราช ..( 5 ธันวาคม 2550)
ภาพบริบทของสถานศึกษา ....( ขณะเตรียมรับการประเมินโรงเรียนในฝันและผ่านเรียบร้อยแล้ว )
ภาพผู้บริหารสถานศึกษาและคณะคร
กิจกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ ..( 8 พฤศจิกายน 2550)
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ ปี 2550
กิจกรรมนักเรียนกลุ่มสนใจ
กิจกรรมการเรียนรู้สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนภายใน ปีการศึกษา 2550
กิจกรรมการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กิจกรรมการแห่เทียนวันเข้าพรรษา ปี 2550
กิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กิจกรรมการอบรมครู ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา