โรงเรียนบ้านแสรออ
แจ้งทุกท่านทราบ....เว็บนี้เป็นเว็บไซต์ รร.บ้านแสรออ (เดิม) และผอ. ไพศาล มีพร้อม เกษียณอายุราชการแล้ว....
เว็บเครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ ..
ทำเนียบผู้บริหารฯสพม.เขต33
Facebook นายไพศาล มีพร้อม
Facebook รวมพลคนรักเขวาฯ
Facebook โรงเรียนบ้านแสรออ. .
ระบบ E-Learning รร.แสรออ
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ


ข้อมูลพื้นฐานและบุคลากร
ภาพของผู้บริหารและคณะครู
แผนภูมิการบริหารสถานศึกษา
รายนามข้าราชการครูและบุคลากร
วิสัยทัศน์และปรัชญาโรงเรียน .
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ...
เส้นทางสู่โรงเรียนต้นแบบ ..
เกียรติยศ และความภาคภูมิใจ.
กลยุทธ์สถานศึกษา .
ประวัติโรงเรียนบ้านแสรออ.
อัตลักษณ์โรงเรียนบ้านแสรออ.
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา.
รับ - ส่ง หนังสือราชการ
หนังสือราชการสพป.สุรินทร์ เขต1
หนังสือราชการเครือข่ายฯ เขวาฯ
รายงานประชุมเครือข่ายฯ เขวาฯ
โลโก้ โรงเรียนบ้านแสรออ.
สมุดเยี่ยม..เล่มใหม่
รายชื่อนักเรียนระดับประถม ปี2556
รายชื่อนักเรียนระดับมัธยม ปี2556
ข้อมูลนักเรียน แยกเป็นรายชั้น
ข้อมูลนักเรียน10มิถุนายน2557
ข้อมูลนักเรียนทั้งเครือข่ายฯ2557
บัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยป.1-6
นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ต้องไม่มี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับประถม
สมุดรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประถม
ข้อมูลDMC สพป.สุรินทร์ เขต 1
ระบบเก็บข้อมูล DMC ภาคเรียน1/56
การจัดทำข้อมูลDMC ปีการศึกษา2557
แบบฟอร์มการย้ายนักเรียน ..
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
เว็บสถานศึกษาสพป.สุรินทร์เขต1

เว็บไซต์บริการเว็บเพื่อการสืบค้น
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง
ข่าวการศึกษาวันนี้
ข่าวการศึกษาสอบตรง
ตัวชี้วัดกลุ่มสาระต่างๆ หลักสูตร 2551
การส่งข้อความ SMS
สำเนาคำสั่งโรงเรียนบ้านแสรออ
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน ระดับประถม
แนวการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียน ระดับมัธยม
การปรับหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อ
การพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน
..
โครงการอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ

คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร
งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์
เรียนรู้ผ่านเน็ต
ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค
สมัครงานที่เนคเทค
วารสารวิชาการ
โครงการรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ลีนุกซ์ทะเล
ลีนุกซ์ SIS
การประกวดโครงการไอท
แบบทดสอบออนไลด์ (เว็บครูเอื้อง)
สัญญาเช่าพื้นที่เว็บ 28/07/2015
free html visitor counters
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ 3 พฤศจิกายน 2555

 
ปฏิทิน ปี 2557

เว็บไซต์กลุ่มงานและข้อมูลการพัฒนา

โลโก้ รร.บ้านแสรออ

ออกแบบโดย..ครูวณิชและครูเอกชัย

ข่าวการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
หนังสือพิมพ์มติชน
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์แนวหน้า
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
หนังสือพิมพ์ประชาติ
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


แจ้งสถานศึกษา..รับ-ส่งหนังสือราชการ ระบบ E-Office สพฐ.(เริ่ม 1 ตค.56 ) ( ระบบ E-Office )
km ...องค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน โรงเรียนในฝัน ..
กลุ่มบริหารวิชาการ .(มีแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี15 ปี ปีการศึกษา2554 )
กลุ่มบริหารงบประมาณ .(พรบ.เงินเดือนข้าราชการครูใหม่ มีผลบังคับใช้แล้ว(คลิกพรบ.เงินเดือนใหม่ฯ)
กลุ่มบริหารบุคคล.. (มีหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนวิทยฐานะตามว.17เริ่มใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2552)
กลุ่มบริหารงานทั่วไป...(มีตัวอย่างการเขียนคำขอกู้โครงการช.พ.ค.6)
.สถานศึกษา..รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามนโยบายเรียนฟรี15ปีทุกครั้งที่จัดกิจกรรมแล้ว
(คลิกรายงาน )
การรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา( EMIS) ( คลิกรายงานข้อมูล ) ..
กิจกรรมเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการ เขวาสินรินทร์/ประมวลภาพงานนุ่งผ้าไหมใส่ปะเกือม/
กิจกรรมโรงเรียนบ้านแสรออ ..(โปรดคลิกดูภาพกิจกรรมต่างๆ )
กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1../ข้อมูลประวัตินายณรงค์ แผ้วพลสง/
ดาวน์โหลดการประกวดโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ .(สำหรับรร.คุณธรรมชั้นนำส่งประกวด)
web น่าสนใจเพื่อการสืบค้น / รายชื่อธุรการ เครือข่ายฯ เขวาสินรินทร์ ....
นโยบายรัฐบาล/มติคณะรัฐมนตร/ธนาคารกรุงเทพจำกัด.(bualuang I banking).ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี
รายงานการปฏิรูปการศึกษา/คุรุสภา/ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการ/เว็บครูสอนดี/ ธนาคารไทยพาณิชย์ /
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา/สำนักนิติกร กระทรวงศึกษาธิการ/ธนาคารกรุงไทย /ตรวจสอบยอดเงิน/
สสวท./ สำนักงาน สมศ./สำนักงาน กคศ./คุณครูดอทคอม /schoolnet /ชำระค่าโทรศัพท์ TOT/ ..
nectec/surin.net/อาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษ/กฎหมายการศึกษา/สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
เว็บบ้านฝันดอทคอม/ข่าวสพฐ./ระเบียบและกฎหมายการศึกษา/KMสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต1
สมาคมผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียน|ไทยกู้ดวิว|วิชาการ.คอม|วัดผลจุดคอม|สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ|
กระดานดำออนไลน| เว็บไซต์ ด.เด็ก|กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/(ทดสอบความเร็วเน็ต ADSL)
โครงการรุ่งอรุณ | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา | ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ /ชำระเงิน AIS
Eduzone| อักษรเจริญทัศน์|กองพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน|แนวทางการเขียนรายงานนวัตกรรม5บท/
เช็คราคาคอมพิวเตอร์ | ASPchapter | ThaiWbi I การจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เว็บกรมบัญชีกลาง /
ลินุกซ์ทะเล ลินุกซ์ซิส | ไวรัส | ดูทั้งหมด/เว็บไซต์คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ/ค้นหาเบอร์โทรศัพท์บ้าน/
คณะกรรมาธิการติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด / บัญชีสื่อการเรียนตามหลักสูตร 2551/
เว็บสอบครูดอทคอม/ นิเทศออนไลด์ /( คลิก...โปรแกรมการอ่านภาษาอังกฤษเป็นไทย )...( ฟังเสียงเจ้าของภาษา)
การแก้ปัญหานักเรียนอ่าน เขียนไม่ได้ ด้วยวิธีการวิจัย ../ตรวจสอบจดหมายลงทะเบียน EMS
บริการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต ....( โปรแกรมการสะกดคำ ไทยเป็นอังกฤษ )
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง(จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)/โปรแกรมแปลอังกฤษเป็นไทย/
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล / แนวทางการจัดห้องสมุด3 ดี./วุฒิบัตรผ่านการอบรม etraining/
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร .../โปรแกรมแปลไทยเป็นอังกฤษ/
เกณฑ์การประเมินการบริหารวิชาการสถานศึกษา สพป.สร.1/แบบสรุปการประเมิน/คลิกชมส.ค.ส.2554
การนำโค๊ทหนังสือราชการและการเผยแพร่ผลงานไปใช้ในเว็บไซต์ของท่าน..(สำหรับเว็บมาสเตอร์ )
ดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้ฟอนท์ โปรแกรมสารบรรณ TH sarabunPSK พร้อมวิธีการติดตั้ง ...
การรายงานฐานข้อมูลตามุจุดเน้น สถานศึกษา Triple A ...

แนะนำเว็บไซต์ใหม่ และเว็บในเครือข่ายฯ .......
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านแสรออ โรงเรียนบ้านตากูก ....
กลุ่มบริหารบุคคลโรงเรียนบ้านแสรออ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านแสรออ โรงเรียนบ้านบึงเบาะอุ่น ...
กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนบ้านแสรออ . โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน ...
เว็บไพศาล มีพร้อม / โรงเรียนบ้านโชค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต1
โทรทัศน์คร.. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33
โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง เว็บโรงเรียนในฝัน ( Lab School )..
โรงเรียนบ้านพระปืด... โรงเรียนบ้านกันเตรียง ...
โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก ... โรงเรียนบ้านตากแดด ...
โรงเรียนบ้านบุญโลก ... โรงเรียนบ้านพะเนา ...
เว็บทุนการศึกษา EDF ... โรงเรียนบ้านฉันเพล ...
โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก ... โรงเรียนบ้านบึง (สนง.สลาก) ..
โรงเรียนบ้านกันตรง ... โรงเรียนบ้านโคกกรวด ...
เว็บ ศน.จำรัส สอนกล้า... องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ .
ชุมชนเขวาสินรินทร ... สำนักงานสาธารณสุขเขวาสินรินทร ...
กลุ่มนิเทศ ติดตาม สพป.สุรินทร์ เขต1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน สพฐ....
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศฯ สพป.สร.1 การรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2557 ....
สภานักเรียนโรงเรียนบ้านแสรออ ... องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ... สถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ. ...
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะ ....
ข่าวการศึกษา...(จากเว็บครูไทย)
ค้นข่าวมาเล่า ...(จากเว็บครูไทย)
 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู

คุณครูสุชีพ ชูวา
นายสุชีพ ชูวา
ครูผู้รักษาราชการแทนฯ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คุณครูสุพรรณี เจริญผล
นางสุพรรณี เจริญผล
ครู คศ.3

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
คุณครูเผด็จ จารัตน์
นายเผด็จ จารัตน์
ครู คศ. 3
หน.กลุ่มบริหารงบประมาณ

นายสุชีพ ชูวา
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
คุณครูภาษิตา สุรรัตน์
นางภาษิตา สุรรัตน์
ครูประจำชั้น อ.1
คุณครูจีริสุดา แสนดี
นางจีริสุดา แสนดี
ครู คศ.3 ประจำชั้น อ.2
คุณครูวรรณพร มุตตะโสภา

นางวรรณพร มุตตะโสภา
ครู คศ.3 ชั้นป.1
คุณครูชุมศรี เหลี่ยมดี
นางชุมศรี เหลี่ยมดี
ครูประจำชั้น ป.2
คุณครูนัยรัตน์ เฉลียวศิลป์ เลอร์รูวซ์
นัยรัตน์ เฉลียวศิลป์ เลอรูวซ์
ครู คศ.3 ชั้น ป.3/1
คุณครูพนารัตน์ อุดมทรัพย์
นางพนารัตน์ อุดมทรัพย์
ครู คศ.3 ชั้น ป.6/1

คุณครูสมพร สมัครสมาน
นางสมพร สมัครสมาน
ครู คศ.3 ชั้น ป.3/2

คุณครูพิมลพรรณ ค้ำคูณ
น.ส.พิมลพรรณ ค้ำคูณ
ครูประจำชั้น ป.5

คุณครูพรจันทร์ อินทร์เทพ
นางพรจันทร์ อินทร์เทพ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2/2

คุณครูสมควร แววเพชร
นางสมควร แววเพชร
ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3/2
คุณครูสุภัทรา  กองทอง
นางสุภัทรา กองทอง
ครู คศ.3 ชั้น ม.2/1

คุณครูกรรณิการ์ สมานรักษ์
นางกรรณิการ์ สมานรักษ์
ครู คศ.3 ชั้น ม.1/2

คุณครูสุวรรณี  บุญโต
นางสุวรรณี บุญโต
ครู คศ.3 ชั้น ป.4
คุณครูประยุทธ  โพธิ์เงิน
นายประยุทธ โพธิ์เงิน
ครู คศ.3 ประจำสาระ
คุณครูนันทพร แก้ววงค์
นางนันทพร แก้ววงค์
ครู คศ.2 ประจำสาระ

คุณครูชม เฉลิม
นายชม เฉลิม
ครูพี่เลี้ยงเด็ก

คุณภัทรวดี พันตาแสง
นางภัทรวดี พันตาแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
คุณครูวันชัย สมัครสมาน
นายวันชัย สมัครสมาน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.6/2

คุณครูเอกชัย บุญยงค์
นายเอกชัย บุญยงค์
ครูอัตราจ้าง
ครูสอนคอมพิวเตอร์

นายทักษิณ มูลศาสตร์ ลูกจ้างชั่วคราว
นายทักษิณ มูลศาสตร์
ลูกจ้างฯ(ภารโรง)

คลิกอ่านข้อมูลบุคลากร
การส่งเสริมภาษาอังกฤษ

มุมสถาบันภาษาอังกฤษ...
แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทุกท่าน
(เว็บสถาบันภาษาอังกฤษ สพฐ.)
( การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ )
( การเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ PEER )
( จุดเน้นและการขับเคลื่อนการศึกษา )
( แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวง )
( บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน ป.1-6 )
( รายชื่อคำศัพท์ ชั้น ม. 3 )
( คำศัพท์พื้นฐาน ชั้น ป.1-ม.3 )
( การสนทนาภาษาอังกฤษระดับประถม)
( ชุดฝึกบทสนทนาภาษาอังกฤษ )

( ปกชุดฝึกทักษะ )


E-office สพป.สุรินทร์ เขต 1

.รัฐบาลไทย
ผลงานอาจารย์
รวมมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการศึกษาการประหยัด
คุณธรรมพื้นฐาน
ชุดเสริมสร้างค่านิยม
นโยบายล่าสุดของรัฐมนตรีเกี่ยวกับ สพฐ.


ลิ้งน่าสนใจ
ชมรายการโทรทัศน์ ออนไลด์ -
โทรทัศน์ย้อนหลัง ทุกช่อง
..
++ สื่อสารมวลชน++

โลโก้โรงเรียนในฝัน
เผยแพร่โดย...
เว็บมาสเตอร์... นายไพศาล มีพร้อม ( 08-9845-1966 )
E - Mail :: paisanme@hotmail.com/ sraeor@yahoo.com / sraeor@hotmail.com/ paisanme@gmail.com
bansaraeor@hotmail.com
( เพื่อความละเอียดของเว็บ....โปรดปรับหน้าจอเป็น...1024 x 768 view textsize medium หรือ เปิดโดยใช้ Google Chrome หรือ Firefox )