ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง และ ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร อย่างดียิ่ง...
ข้อมูลพื้นฐาน
ทะเบียนประวัติข้าราชการ
การได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
จรรยาบรรณ วิชาชีพคร ...

เว็บสถานศึกษา สพท.สุรินทร์ เขต 1

เว็บไซต์บริการ
free html visitor counters
จำนวนผู้เข้าชม
(เริ่มนับจาก 30 มกราคม 2551)

กิจกรรมที่ภาคภูมิใจ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มงาน

นายสมุห์ รักงาม
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสุภัทรา กองทอง
กลุ่มบริหารบุคคล


นางสมพร สมัครสมาน
กลุ่มบริหารบุคคล


นางสุวรรณ บุญโต
กลุ่มบริหารบุคคล

รวยรินทร์ สุขประเสริฐ
กลุ่มบริหารบุคคล
คลิกอ่านข้อมูลแต่ละคน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษา
คณะครูอบรมตามหลักสูตร
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง..ในห้องโสตฯ
โรงเรียนบ้านแสรออ...
การสาธิตผลงานประดิษฐ์
โดยวิทยากรนอก...
กิจกรรมการแบ่งกลุ่ม การอบรม
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง....
กิจกรรมการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์....
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตำบล
ปราสาททอง ตรวจสุขภาพ
นักเรียน รร.บ้านแสรออ
แปลงสาธิตการเกษตร
ผลงานด้านศิลปศึกษา...
คุณครูสุชีพ ชูวา
กองเชียร์นักกีฬานักเรียน
ในการแข่งขันกีฬาภายใน
(ปีการศึกษา 2550)
สภาพอาคารเรียน อาคารมัธยม
ในช่วงประเมิน รร. ในฝัน
 
ดาวน์โหลดงานในกลุ่มบริหารบุคคล....( เชิญคลิกที่ข้อความด้านหน้า )
...... - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ
...... - คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน รร.บ้านแสรออ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 25.03.2012

กลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านแสรออ
ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร. 0 - 4458 - 2110

webmaster ::: คุณครูรวยรินทร์ สุขประเสริฐ และทีมงานนักเรียน